Świątynia

Projektantem kościoła jest inż. Adam Gustaw z Rzeszowa, który przez wiele lat współpracował z ks. abp Ignacym Tokarczukiem, a także z ks. bp Jerzym Ablewiczem, projektując kościoły w diecezjach tarnowskiej i przemyskiej. Kościoły zrealizowane wg projektów p. Adama Gustawa znajdują się m.in. w Weryni, Boguchwale, Pawłosiowie k/ Jarosławia, Piwodzie i w innych miejscowościach.

Pracę przy konstrukcji kościoła w Nowym Zagórzu podjął najpierw inż. Józef Kocer z Rzeszowa, a następnie inż. Anita i Janusz Piejkowie, również z Rzeszowa. Wszystkie obliczenia konstrukcyjne i rysunki techniczne były wykonywane na bieżąco w trakcie realizacji kościoła.

Państwo Piejkowie sprawowali też nadzór budowlany – autorski nad wykonywanymi pracami. Zawsze byli gotowi do konsultacji przy prowadzonych pracach. Niejednokrotnie wystarczał jeden telefon, a za półtora godziny byli na budowie kościoła, aby poradzić, doradzić i często pokazać, jak wykonać jakiś szczegółowy element konstrukcyjny.

Parafia nasza z Ks. Proboszczem na czele jest wdzięczna p. Adamowi Gustawowi i państwu Anicie i Januszowi Piejkom za zainteresowanie budową naszego kościoła i wielkie serce jakie włożyli w to dzieło.

Uwieńczeniem ich pracy była konsekracja kościoła w dniu 11 listopada 2000r.